Reklama

czwartek, 9 lutego 2012

Progi (bariery)

Progi zwane inaczej barierami to pewne, uwarunkowane fizycznie lub najczęściej psychicznie ograniczenia, jakich nie jesteśmy w stanie przejść bez poważnej pracy nad sobą. Dla jednych progiem może być zaakceptowanie siebie, dla innych pokonanie jakiejś fobii a dla kolejnych może to być np uzmysłowienie sobie, że nie są ofiarami, pomimo, że nauczyli się w taki sposób widzieć świat. Progiem może też być myślenie, że wszystko co chcielibyśmy zrobić uzależnione jest tylko i wyłącznie od posiadania większej lub mniejszej ilości pieniędzy.
Najczęstsze przyczyny sprawiające, że osoba nie jest w stanie przejść swojego progu:
  1. normy społeczne, kulturowe lub religijne, zasady rodzinne wpojone osobie w trakcie jej socjalizacji, wychowania i edukacji. Proces wtórny takiego progu zazwyczaj wiąże się z uderzeniem w zasady panujące w danej kulturze. Przyswojenie procesu wtórnego ściśle powiązane jest ze złamanie ww zasad. Bywa to bardzo trudne a niekiedy może też być bardzo niebezpieczne. Za przykład może tutaj posłużyć próba zmiany postawy przez osoby wywodzące się z rodzin muzułmański, głównie mowa tutaj o kobietach. 
  2. osobisty system przekonań 
  3. Ograniczenia fizyczno-biologiczne. Nie można zrobić więcej niż pozwala na to wydolność organizmu 
  4. nastrój, który ogranicza możliwość percepcji i zmiany identyfikacji progu. Często jest tak, że wiele osób do swoich nastrojów przywiązuje dużą wagę a gdy emocje wygasają to podsycają je ponownie by się usprawiedliwiać. 
  5. Brak wzorców i umiejętność- niektórzy ludzie nie potrafią określić siebie po przekroczeniu progu. Nie wiedzą jak się zachować, jak się wyrażać jak będzie wyglądała ich świadomość. Dlatego też wiele osób musi fizycznie doświadczyć progu aby móc na bazie tych doświadczeń go przekroczyć. 
  6. Złe doświadczenia z progiem - obawy mogą być związane z doświadczeniem np kary, przy poprzednich próbach jego pokonania. 
  7. Zachowania przypominające ludziom inne osoby, które nie są przez nich lubiane lub wyrządziły jakąś krzywdę. 
  8. Katastrofizm - wyobrażanie sobie, że wszyscy są przeciw a świat się zawali, gdy osoba pokona prób. 
  9. strach - lęk często nawet przed nie wiadomo czym. 
  10. jednostronność oceny skutków zmiany. Widzimy kwestie negatywne a nie umiemy dostrzec pozytywnych. 


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz